IKT-kva er no det?

november 10, 2008

Ein får alltid ein del tankar, dels konstruktive og dels desktruktive, etter å ha mysa inn i verdsveven sin øfste divisjon. Skal ein ta intensjonane heilt ut må ein «kable om» (i mange tydingar av åndordet) mykje av didaktikken i vidaregåande skule. IKT er noko som gjer noko med oss. Kva det gjer me oss i skulen veit eg ikkje heilt, men farleg er det ikkje. Me kan risikere at det er kompetansefremjande både for lærar og elev. Sjølv må eg no utvikle ferdigheiter ogeit enda meir presist språk. Eg må vite meir kva eg snakkar om, viss ikkje endar det i ein parodi.

Advertisements

februar 4, 2009

Kjekt med «Antikonferanse» på Gardermoen 03.02. Refleksjon rundt praksis er nyttig.

Seminar om skolens utvikling 13.11.08

november 13, 2008

Er på konferanse om leiing i/av skolen i ei rivande digital utvikling. Mange perspektiv gjennom dagen, men kjente og allikevel vanskelege problemstillingar. Høgdepunkt var foredraget til Opplæringsdirektør i Hordaland, Svein Erik Fjeld og hans tydelege poengtering av den digitale utviklinga som «et avgjørende øyeblikk i utdanningens historie». Skulen må forhalde seg til, bruke og implementere web2.0 i opplæringa, nettopp for å utfordre elevane på det dei ikkje kan. Skulen må i langt større grad forhalde seg til forskinga på området. Det er viktig vidare at didaktikarane no kjem på banen. Forsking knytt opp mot didaktikk i den digitale skulen er det altfor lite av.

 

Elles interessant å høyre om «Nytt bygg-nye tankar» -Sandvika vgs. Der skulle vi vøri!

Hello world!

november 10, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!